intelligentieonderzoek

Prins Jonathan


Praktijk voor klinische psychologie en gezinstherapie

Expertisepraktijk hoogbegaafdheid

Prins Jonathan biedt de mogelijkheid tot  een formele identificatie van hoogbegaafdheid, door middel van een psychodiagnostisch onderzoek. We hebben hier doorheen de jaren heel wat expertise in opgebouwd en maken tevens deel uit van het Hoogbloeier netwerk.  Dit psychologisch onderzoek wordt breed opgevat.  Hoogbegaafdheid is immers veel meer dan louter een cijfertje op een IQ-test.

 


Is mijn kind hoogbegaafd? Ben ikzelf hoogbegaafd? Wil ik ├╝berhaupt weten of er sprake is van hoogbegaafdheid?

Maar ook: Is testen eigenlijk wel nodig?


Neen. Het klinkt misschien raar, maar testen op hoogbegaafdheid is niet per se noodzakelijk. Anderzijds is het in een aantal gevallen wel wenselijk om tot een betrouwbare beoordeling van iemands  potentieel te komen en eventuele sterktes en zwaktes duidelijker te kunnen inschatten.  Het geeft niet alleen houvast, maar kan er ook toe bijdragen dat problemen vanuit een duidelijker en juister kader benaderd worden. Bovendien worden  eventuele moeilijkheden in de toekomst allicht beter en sneller herkend, zodat tijdig kan worden ingegrepen.


Stel jezelf vooral de vraag of je met een bepaald testresultaat anders zou gaan handelen. Zou een label als 'hoogbegaafd' jou, je kind of de school de nodige handvatten kunnen geven om gerichter en meer gepast te handelen, of is dit niet nodig?       


 

Vanaf de leeftijd van 2,5 jaar kan u op de praktijk terecht voor een testdiagnostisch onderzoek.  Hoogbegaafdheid omvat echter meer dan louter de score op een IQ-test. Ook de ontwikkelingsgeschiedenis wordt doelgericht in kaart gebracht, en tijdens de testafname wordt de werkhouding gericht geobserveerd (concentratie, aandacht, hoe wordt er omgegaan met falen, tijdsdruk, etc). Uiteraard worden deze elementen ten gronde mee opgenomen in de verslaggeving, zodat er duidelijke aangrijpingspunten zijn voor eventuele verdere opvolging.


Neem gerust contact op indien u nog vragen heeft!