tarieven

Prins Jonathan


Praktijk voor klinische psychologie en gezinstherapie

Expertisepraktijk hoogbegaafdheid

 

Al naargelang het aanbod worden er verschillende tarieven gehanteerd:

 

- intake: 70 euro/uur 

- individuele begeleiding: 70 euro/uur

gezinstherapie: 70 euro/uur

 

- uitgebreid intelligentie-onderzoek kinderen/jongeren (tot 18 jaar):  575 euro  (dit omvat een gerichte observatie, IQ-testing en belevingsonderzoek, scoring, uitgebreid verslag en bespreking).

 

-   intelligentie-onderzoek volwassenen: 395 euro (dit omvat een  gerichte observatie, IQ-testing, scoring , beknopt verslag en bespreking)

 

- schoolbespreking: 70 euro/uur + reisvergoeding

- Bij bezoeken buiten de praktijk (schoolbespreking, observatie,...) wordt een reisvergoeding in rekening gebracht. Deze wordt als volgt berekend:

-> 0,35 euro per km

-> 30 euro per uur reistijd vanaf/naar de praktijk, met een minimum van 15 euro

 

    

De betaling dient contant te gebeuren, telkens aan het einde van de sessie of via de bancontact app op uw smartphone. 

De betaling van een intelligentie-onderzoek kan, indien gewenst, ook op voorhand worden betaald via overschrijving. 

 

Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24u van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij een vergeten, niet of laattijdig afgezegde afspraak zie ik mij genoodzaakt deze aan te rekenen.